Údržba, oprava a montáž elektro zařízení

Obory činnosti

U všech činností provádíme:

 • Úvodní technické konzultace a návrhy variantních řešení
 • Studie proveditelnosti
 • Vypracování projektové dokumentace pro výběrová řízení
 • Vypracování prováděcí dokumentace pro realizaci stavby
 • Projektové řízení stavby
 • Montážní práce
 • Revize včetně vypracování výchozí revizní zprávy
 • Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • Uvedení zařízení do provozu
 • Komplexní zkoušky
 • Školení obsluhy
 • Záruční a pozáruční servis

Nabídku našich služeb zaměřujeme především na tyto segmenty hospodářství:

 • Energetika
 • Průmyslové stavby
 • Hutnictví a těžký průmysl
 • Chemický a plynárenský průmysl
 • Potravinářský průmysl
 • Dřevozpracující průmysl
 • Zdravotnictví
 • Ekologické stavby
 • Infrastruktura

Silnoproud

 • Trafostanice do 110 kV
 • Klasické i zapouzdřené rozvodny do 110kV
 • Kabelové rozvody do 110 kV
 • Motorická a technologická instalace včetně rozvaděčů
 • Osvětlení vnitřních i vnějších prostorů
 • Uzemnění a hromosvody
 • Záložní napájení a náhradní zdroje

Slaboproud

 • Elektronické požární systémy (EPS)
 • Kamerové systémy (CCTV)
 • Strukturovaná kabeláž
 • Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)
 • Televizní rozvody (STA)
 • Telefonní rozvody (PBX)
 • Kontrola přístupu osob a docházky (ACS)

Automatizace, měření a regulace

 • Řídící systémy pro řízení technologických procesů (ASŘ)
 • Měření a regulace (MaR)

Projekční činnost

 • Výpočet zkratový poměrů v sítích
 • Výpočet nastavení ochran
 • Trafostanice a rozvodny do 110kV
 • Motorická a technologická instalace
 • Systémy řízení (ASŘ)
 • BMS a MaR
 • Návrh a výpočet osvětlení dle ČSN
 • Světelná instalace
 • Slaboproudé systémy EPS, CCTV, EZS, STA,PBX, ACS
 • Strukturovaná kabeláž

referencích uvádíme přehled některých staveb, které jsme zajišťovali. Věříme, že tyto informace rozšíří Vaše možnosti při výběru partnerů.

 

Zásady ochrany osobních údajů - GDPR

© 2013–2018 MARF reklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek